Phổ Yên – Xử lý phản ánh Apk Mod

September 22, 2022 0 Comments

Phổ Yên – Xử lý phản ánh APP

Phổ Yên – Xử lý phản ánh ra đời nhằm mục đích hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc nắm bắt, tiếp nhận, xử lý phản ánh kịp thời, nhanh chóng, tiện lợi; lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể theo dõi, giám sát quá trình xử lý phản ánh.

Read more

Leave a Reply